Internet

Nefunguje internet? Zkuste tyto kroky

  • Zkontrolujte napájení směrovače a modemu. Ujistěte se, že jsou obě zařízení (často od poskytovatele internetového připojení dostanete obě zařízení v jednom) zapnuté a zapojené do funkční zásuvky.
  • Zkontrolujte kabely. Zkontrolujte, zda jsou kabely propojující modem, směrovač a počítač správně zapojeny.
  • Zkontrolujte nastavení připojení zařízení. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno ke správné síti a zda je nastaveno na automatické získání IP adresy.
  • Restartujte modem a směrovač. Odpojte modem i směrovač, počkejte několik desítek sekund nebo raději celou minutu, a poté je znovu zapojte.
  • Vyzkoušejte jiné zařízení. Pokud připojení k internetu stále nefunguje, zkuste k síti připojit jiné zařízení, abyste zjistili, zda je problém ve vašem zařízení nebo v síti samotné.
  • Obraťte se na poskytovatele internetových služeb. Pokud žádný z výše uvedených kroků problém nevyřešil, obraťte se na poskytovatele internetového připojení a požádejte o další pomoc.
Back to top button